Зміст

Виховна робота

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 1. Виховувати в учнів любов до свого народу, його мови, традицій, народних ремесел.
 2. Виховувати любов до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливе ставлення до шкільного і класного майна.
 3. Вчити дітей вчитись, виховувати почуття відповідальності за доручену справу.
 4. Виховувати бережливе ставлення до природи, дати елементарні знання з екології.
 5. Виховувати дітей за принципами християнської моралі.
 6. Здійснювати правове виховання дітей, ознайомлювати з правовою відповідальністю, окремими статтями Кримінального кодексу України.
 7. Привчати дітей до систематичного читання періодичної преси, перегляду телепередач, з наступним обговоренням цих матеріалів на інформаційно-пізнавальних годинах.
 8. Зміцнювати здоров’я дітей, добиватися сумлінного ставлення до уроків фізкультури, занять у спортивних секціях, ранкової фізкультури.
 9.  Зметою вивчення природи рідного краю організовувати екскурсії і походи, прокладати “екологічні стежки”.
 10. Виховувати повагу до вчителів, старших, батьків.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Основною метою є виховання всебічно та гармонійного розвитку особистості відповідно до цільових орієнтирів виховної діяльності.

Цільові орієнтири виховної діяльності:

 1. Сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального, морального потенціалу;
 2. Забезпечувати опанування учнямицілісної системи знань про навколишнє середовище, практичних вмінь і навичок, способів творчої діяльності, прийомів і методів самопізнання і розвитку;
 3. Виховувати в учнів цілісне сприйняття себе і навколишньої соціальної та природної дійсності;
 4. Узгоджувати інтереси особистості з інтересами членів класної спільноти, з особливостями колективу класу та умовами його життєдіяльності;
 5. Для зміцнення трудової дисципліни і поведінки учнів постійно акцентувати увагу на необхідності виконання правил для учнів;
 6. У класній стінній газеті висвітлювати питання виконання доручень учнями класу, заохочувати учнів, які сумлінно ставляться до своїх доручень та обов’язків.

 

НВК ЗОШ Іванківці фасад
матеріали для вчителів основа

Архіви

булінг
Pidruchniki
Covid Lesson
коронавірус