Зміст

Звіт про діяльність закладу

Звіт директора

НВК «ЗОШ І с.- ДНЗ» с. Іванківці  Глінської Т.Д.

за 2020- 2021 навчальний рік

    Шановні батьки, вчителі!

 1. Загальні відомості про навчальний заклад

Навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» с.Іванківці функціонує в одноповерховому приміщенні. Будівля знаходиться у задовільному стані, відповідає санітарним вимогам, нормативним документам, що регламентують порядок впровадження освітньої діяльності.

Проектна місткість школи – 50 учнів.

Проектна місткість дошкільного закладу – 15 дітей.

Станом на 01.09.2020 року кількість учнів початкових класів становила – 15. В дошкільному відділенні виховувалося – 12 дітей.

 

Класи

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Усього

Кількість учнів на початку

нового навчального року

 

 

 

3

 

6

 

6

 

15

Прибуло учнів

 

0
Вибуло учнів

 

0
Кількість учнів на кінець навчального року.

 

 

 

 

3

 

6

 

6

 

15

 

 1. Матеріально – технічна база освітнього закладу

На території школи знаходяться будівля НВК , господарські приміщення та ігровий майданчик. Функціонують класні кімнати для 1-4 класів. У школі є їдальня на 20 посадочних місць.

 Впродовж навчального року вчителями виготовлено багато дидактичного матеріалу, наочності. В закладі є всі умови необхідні для організації освітнього процесу.

Щороку в школі проводиться косметичний ремонт, ремонтуються печі. Територія закладу впорядкована та доглянута.

Дякуючи підтримці батьків, залученню коштів працівників закладу на протязі року було придбано:

 • інвентар для прибирання, миючі засоби, канцтовари;
 • проведено ремонт класних кімнат;

Питання ОП, БЖД, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу є одним з пріоритетних в діяльності педагогічного колективу. Вся робота проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, які регламентують роботу закладу з цих питань.

  в НВК є журнали реєстрації всіх  видів інструктажів х охорони праці та пожежної безпеки.

 Але, існують проблеми, які потребують вирішення, а саме:

 • ремонт та заміна вікон в їдальні;
 • заміна підлоги в коридорі;
 • поповнення новими меблями класних кімнат.
 1.   Кадрове забезпечення

Всього працівників в закладі – 9 чоловік.

Кількість педагогічних працівників – 5, з них:

 • основних – 4 чоловік;
 • сумісник – 1чоловік.    Обслуговуючий персонал – 4 чоловік.

 Керівник НВК – Глінська Т.Д., стаж педагогічної роботи – 15 років, стаж роботи на посаді – 1рік.

Усього педагогічних працівників 5
З них:  
               ● учителів 4
               ● вихователів 1
               ● практичних психологів
              ● педагогів-організаторів
              ● керівників гуртків
З них працює за сумісництвом 1
Усього обслуговуючого  персоналу: 4
Усього працівників 4
З них працює за сумісництвом

Протягом 2020–2021 навчального року НВК повністю забезпечено  кадрами.

 Повну вищу освіту мають 2 педагогічних працівники.

                    Педагогічний стаж роботи працівників 

 

 

Педагогічний стаж працівників
до

3 років

 

понад

3 роки

понад

10 років

понад

20 років

понад

30 років

понад

40 років

понад

50 років

Кількість

педагогічних

працівників

1 1 3

      Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. При цьому обов’язковим є ознайомлення педагогів із можливостями, які надає підвищення кваліфікації.

      Курсова перепідготовка у 2020-2021 н. р. здійснювалась відповідно до   перспективного плану. Курсову перепідготовку при Вінницькій академії неперервної освіти проходили:

           На виконання Закону України «Про освіту» у 2020-2021 н. р. учителям школи здійснювали слідуючі виплати:

 • виплати та надбавки за вислугу років;
 • виплати допомоги на оздоровлення в розмірі місячного окладу під час надання щорічної відпустки;
 • виплати щорічної грошової винагороди за зразкове виконання службових обов’язків.

4. Медичне обслуговування учнів

            Рівень навчальних досягнень учнів у великій мірі залежить від стану їх здоров’я. Протягом навчального року учні закладу були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги. Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було.

            Питання щодо зміцнення здоров’я дітей регулярно заслуховується на батьківських зборах, в закладі виконуються заходи щодо профілактики захворювань та оздоровлення учнів.

               Раз в рік учні проходять поглиблений медичний огляд в Тиврівській ЦРЛ.

           Велика увага приділялась пропаганді здорового способу життя. В жовтні, квітні місяцях у школі проводився Тиждень знань з безпеки життєдіяльності учнів, День цивільного захисту, Тиждень дорожнього руху. Класні керівники проводили в повному обсязі заняття з циклу «Безпека життєдіяльності» щодо вивчення правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, безпеки з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді, безпеки користування електроприладами, профілактики інфекційних захворювань.

5. Організація харчування учнів

      Організація харчування у закладі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, а саме:

– Законів України «Про загальну середню освіту», статті 5 «Про охорону дитинства», «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

– Постанови Кабінету Міністрів України: від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; від 23.05.2001р. №559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012р. №865 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва».

– Спільних наказів МОН та МОЗ: від 01.06.2005р. №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; від 17.04.2006р. №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

– Наказів Міністерства освіти і науки України від 15.08.06р. №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».

– Наказів МОЗ: від 03.09.2017р. №1073 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії»; від 24.03.2016р. №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів».

– Державних санітарних правил і норми влаштування, утримання загальноосвітніх  навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63 та погоджених листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001 №1/12-1459.

       У 2020-2021 н.р. вжито відповідних заходів щодо створення належних умов для організації харчування дітей.  Організовано повноцінне, якісне харчування дітей. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей.

      Поступово впроваджуються страви у харчування дітей зі «Збірника рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах» за редакцією Є.В.Клопотенка.

       Харчування учнів у закладі здійснювалось за рахунок коштів селищної ради.  Кухарем їдальні працює Поліщук К.Б. нею дотримуються санітарні норми щодо прибирання. Забезпечується провітрювальний режим. Харчоблок забезпечений необхідними миючими засобами, які зберігаються і використовуються згідно вимог СЕС. Кухонне обладнання все промарковане, посуд для здійснення харчування дітей в належному стані. У наявності вся відповідна документація, меню-розкладки, перспективне посезонне меню.

6. Управлінська діяльність.

Навчально-виховна робота у закладі.

        Відповідно до Закону України «Про освіту» 2020-2021 навчальний рік розпочався 1 вересня святом « День знань» і закінчився 8 червня  святом «Останнього дзвоника». Навчальні заняття організовувались за семестровою системою.

        Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Для учнів початкових класів визначено один розвантажувальний день – четвер.

         Навчання в школі, ділова документація, проведення свят, урочистостей, позакласних заходів ведеться українською мовою.

                Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-ти бальною системо. Під час карантину дистанційною формою навчання було охоплено всі учні початкових класів.

 Для кожного класу було створено групи у Viber, а також групи для батьків.

Дітям, які не мають можливості працювати в мережі, консультації надаються по телефону.     

   Управління школою здійснювалось згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів учителів – предметників і планів виховної роботи класних керівників.

       В наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність школи. Ділова документація школи ведеться відповідно до стандартів «Державної системи ведення документації».

        Пріоритетними напрямками в освітній політиці школи є творчість, прогресивність, інноваційні навчальні технології.

        Протягом навчального року батьки, учні та учителі були активними учасниками освітнього процесу. Всі заходи, які проводились, були прозорими та відкритими для широких кіл громадськості.

Форми роботи з педагогічними працівниками

   Методична робота була підпорядкована нормативно-правовій базі і спрямована на реалізацію основних Законів України «Про освіту», Концепції нової української школи, Освітньої програми закладу, виконання державних і регіональних програм, Державного стандарту базової загальної середньої освіти. Рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти Тиврівської райдержадміністрації. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними працівниками загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи в закладі було видано наказ від 30.08.2019 р. «Про структуру та організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в 2019-2020 н.р.». 

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму 

     З метою збереження здоров’я дітей, запобігання травматизму, з учнями школи систематично проводились бесіди та інструктажі з БЖД, а також перед кожними канікулами, тривалими святковими днями та позаплановими заходами проводились цільові та позапланові інструктажі, які фіксувались в спеціальних журналах. Кожен учитель перед початком навчальних занять в І та ІІ семестрах (вересень, січень) проводив вступний і повторний інструктаж з БЖД.

      Перед осінніми, зимовими, весняними та літніми канікулами проведено інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів, розроблено правила поведінки, пам’ятки з безпечної поведінки під час канікул, корисні підказки,

запропоновано перегляд відеороликів на дану тематику. Робились записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму».

Співпраця з батьками

     Відповідно до Статуту школи педагогічна і батьківська громадськість брала активну участь в управлінні школою. Найважливіші питання напрямків розвитку школи, планування її роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківського комітету, вирішуються всі поточні питання життя й роботи. Організація ефективної роботи школи не можлива без діючого постійного зворотнього зв’язку з батьками. Дирекція школи, вчителі з увагою ставляться до всіх пропозицій і зауважень з боку батьків. У школі налагоджена робота з батьківською громадськістю:

 • за безпосередньою участю батьківського активу проводяться масові заходи;
 • батьки залучаються до організації харчування учнів, їхнього медичного обслуговування;
 • батьківський комітет допомагає у проведенні поточного ремонту класних кімнат;
 • упродовж навчального року проводяться батьківські збори .

        Дякую за співпрацю, допомогу у вирішенні всіх нагальних потреб.

        Висловлюємо вам свою вдячність і сподіваємось на подальшу співпрацю.

          В новому навчальному році педагогічний колектив працюватиме над вирішенням тих питань, проблем, завдань, які не вдалось виконати у минулому році. Спрямуємо всі зусилля на те, щоб добре жилося дітям у школі, щоб школа завжди залишалась другим домом, в якому є віра в дитину, надія на добро, щирість, любов до людини, життя.

             Дякую всім за підтримку, допомогу та розуміння.

НВК ЗОШ Іванківці фасад
матеріали для вчителів основа

Архіви

булінг
Pidruchniki
Covid Lesson
коронавірус