Зміст

Звіт про діяльність закладу

ЗВІТ директора НВК «ЗОШ Іс.-ДНЗ с.Іванківці про діяльність закладу освіти

 за 2019/2020 н.р.

    Шановні батьки, вчителі!

             Діти – наш найдорожчий скарб, наша надія і опора. Розвивати, підтримувати і заохочувати їх – святий обов’язок сім’ї , школи, влади і громадськості. Тільки тоді у нас буде гідна зміна – сильна і красива, яка буде рости на благо України.

              Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження звітування керівників дошкільних, загальношкільних та професійно-технічних навчальних закладів» від 23.03.2005 р. № 178, дозвольте мені проінформувати Вас про виконану роботу за 2019/2020 навчальний рік.

 Переді мною , як керівником НВК, стояло запитання: «Як організувати  освітній процес так, щоб всі плани, задуми, завдання вдалось реалізувати. Де віднайти ті нові цікаві резерви, як не втратити тих, що є? Як працювати самому, щоб стати прикладом для наслідування своїх колег, учнів, як знайти стежки-доріжки до їх сердець,що придумати такого, щоб їм було цікаво на наших уроках , щоб вони хотіли вчитись, пізнавати нове. Як зробити, щоб школа стала домівкою для наших учнів, а сам учитель – кращим другом і порадником. Як навчити наших дітей обходити гострі кути, проблеми, вести здоровий спосіб життя, як зробити так, щоб нарешті вони зрозуміли – навчання – це не лише їх прямий обов’язок , але й необхідність часу.

       Непомітно швидко збіг час, вже й прозвучав Останній дзвінок , який сповістив дітей про літні канікули, для наших четвертокласників він був останнім у нашій школі і провів їх до основної школи в Черемошне.  І сьогодні час підбити підсумки , проаналізувати , зважити , оцінити всі плюси і мінуси навчального 2019/2020 року.

             Як  директор  , протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника.

         У 2019/2020 навчальному році функціонування освітньої системи було спрямовано на реалізацію пріоритетних завдань, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими документами галузі Міністерства освіти і науки України, району, області.

  У ІІ семестрі 2019/2020 навчального року учасники освітнього процесу навчалися за дистанційною формою навчання у зв’язку з поширенням інфекційного захворювання GOVID- 19.

               Безперечно, важливим компонентом успіху кожного навчального закладу є професійна грамотність педагогічного колективу, бажання працювати по новому, іти в ногу з часом, а це зовсім не легко.

             У 2019/ 2020 навчальному році у нашій школі навчалось 17 учнів з початку   року: з них – 8 дівчаток і 9 хлопчиків. Але протягом року відбулись зміни – до нас на навчання прийшли дівчинка Рассахатська Владислава, яка була зарахована до 4 класу, та Сульжик Валентин, який був зарахований до 2 класу.

Кількість учнів по класах на кінець навчального року

 Кількість учнів

Класи
3 1
6 2
6 3
4 4

Всього класів  – 2, учнів 19, середня наповнюваність класів – 4,5. 1 і 4 класи навчалися за індивідуальною формою навчання.

 Рух учнів протягом навчального року

Класи 1 2 3 4 Усього
Кількість класів 1 1 2
Кількість учнів на початок н.р. 3 5 6 3 17
Прибуло учнів 1 1 2
Вибуло учнів
Кількість учнів на кінець н.р. 3 6 6 4 19

 Протягом навчального року у  закладі працювало 4 педагогічних працівники.  Для того , щоб працювати постійно потрібно учитись, підвищувати свій професійний розвиток. . Вчителі  відвідували районні  семінари вчителів початкових класів,  де  навчались працювати за новими програмами впроваджуючи концепцію нової української школи.

2 педагогічних працівники були атестовані– це Колодій О.В. та  Ксьондзик Н.П.

Весь навчальний рік педагогічний колектив школи працював над розв’язанням проблеми «Впровадження  новітніх  технологій у навчально-виховний процес та створення сприятливих умов для формування всебічно – розвиненої і духовно – багатої особистості з урахуванням специфіки роботи сільської школи ».Всі предмети викладалися згідно програмних вимог. Учні 2 – 4  класів працювали за програмою нового Державного стандарту , який почали впроваджувати з 2012/2013 навчального року. Зусилля вчителів школи були спрямовані  на підвищення ефективності  навчально-виховного процесу, впровадження в практику роботи інноваційних технологій педагогіки.

1 клас працював за новим державним стандартом за програмою Р.Б.Шияна, впроваджуючи концепцію нової української школи. Для дітей було створено комфортне освітнє середовище з дотриманням вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни, що включає 7 осередків: осередок учителя, навчально-пізнавальної діяльності, тематичний, гри, художньо-творчої діяльності, куточок живої природи (рослини),  осередок відпочинку.

Забезпечено шкільними меблями Шафа для боксів, Стіл для компютерної техніки, пазлові килимки, магнітна дошка

Забезпечено комп’ютерною технікою:

 • LED-телевізор,
 • кольоровий принтер
 • ноутбук

Забезпечено навчальними підручниками, посібниками, модельними навчальними програмами, дидактичними матеріалами:

 

Наявні підручники:

 • Українська мова Буквар (авт. Іваниця Г.А.)100%
 • Я досліджую світ (Козак) 100%
 • Математика (Гісь О.М.) 100%
 • Мистецтво (Масол Л.М.) 100%
 • Англійська мова (Карпюк О.Д.) –

Дидактичними  матеріалами

 • Лего – башточки «6 цеглинок» та Лего – системи, набори букв, складів, цифр (демонстраційний та роздатковий)
 • Бібліотечка дитячої літератури; ляльковий театр, набір музичних інструментів;
 • Настільні ігри
 • Набір м’яких іграшок, математичне доміно, набір карток для обчислення (ігри з прищепками); танграм (індивідуальні набори); грошові знаки; лічильний матеріал; лотки з манкою для пальчикового письма, набір креслярських інструментів (лінійка 1 м, трикутник, циркуль, транспортир);
 • Навчальний годинник, пісочні годинники Глобус;
 • Геометричні фігури на магнітній стрічці;
 • Нотний стан з нотами на магнітній стрічці;
 • Демонстраційний матеріал «Геометричні тіла»;
 • Лічильний матеріал «Нумікон»;
 • Дроби на магнітній основі;
 • Модель мікроскопа;
 • Демонстраційні креслярські інструменти.

         Протягом навчального року значна увага приділялась вивченню навчальних програм, нових нормативних документів, критеріїв оцінювання знань учнів.

    В результаті цієї роботи спостерігалась зацікавленість більшості учнів навчальними предметами, поглиблення знань і навичок учнів. Тому  успішно пройшли в школі підсумкові уроки, підсумкові контрольні роботи, проведена перевірка  навичок  читання в усіх класах, мовчки в 3 – 4      Всі учні школи перейшли до наступного класу.

    Аналіз успішності учнів школи такий:

Класи Рівні
Початковий Середній Достатній Високий
3 1 3 2
4 2           2

 

Якісний показник навчальної діяльності учнів школи становить 66,6%.

Протягом цього року вчителі працювали над вихованням в учнів національно – патріотичного  виховання , духовності, розвитком індивідуальних творчих здібностей, формуванням екологічної, естетичної  та правової культури, вихованням і пропагандою культурних надбань свого народу.

Класними керівниками були відвідані всі сім’ї та виявлено , що у школі немає дітей, які б виховувалися б у  сім’ях зі  складними життєвими обставинами.

Всі учні протягом року  були забезпечені одноразовим гарячим  харчуванням.. Вартість обіду в межах 10 -12 гривень  за день. Харчування учнів школи здійснювалось за рахунок бюджету сільської ради.

В школі цікаво і змістовно проводилась виховна робота з учнями, яка була спрямована на виховання в учнів патріотизму, духовності, творчих здібностей, екологічної та правової культури, систематично проводилась виставка учнівських поробок та малюнків.  Класні керівники працювали за своїми класами за проектами.

 Національно – патріотичне виховання, протягом навчального року, в нашому освітньому  закладі, проходило через весь  освітній процес, органічно поєднуючи національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, забезпечуючи  всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарованість. Форми й методи, які використовувались в процесі  виховання базувалися на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної  педагогіки й психології, реаліях сучасності. Створювалися необхідні організаційні, методичні умови, які забезпечують реалізацію національної складової виховання. Якість виховного процесу напряму залежала від рівня підготовленості педагогів до кожного заходу; використання різноманітних методів і форм; знання та вмілого врахування вікових й психологічних  особливостей дітей; відвертості, емоційності та активної патріотичної позиції  педагогів.

Особистість громадянина-патріота формується, коли він любить Батьківщину не лише на словах, а й на ділі. Тому у вихованні патріотизму доречним є застосування діяльнісного підходу, коли діти беруть участь у конкретних справах,  мета яких – практичне втілення громадянських цінностей у життя.

Важливим чинником національно-патріотичного виховання дітей  є система роботи зі збереження народних звичаїв та обрядів українського народу. У побуті українців важливе місце займає календарна обрядовість, що створює складний комплекс свят упродовж усього року. Традиційні народні свята і обряди, які дійшли до нас з глибини віків, – це справжня духовна скарбниця нашого краю. Вона допомагає зрозуміти глибше історичну самобутність нашого народу. У зв’язку з цим було проведено:

– «Новий рік на поріг»,

– «Святий Миколай».

–   День вишиванки.

–  розмальовування писанок та інші

Невичерпним джерелом духовної сили та етики для українців є пісня. Виконання пісень сприяє естетичному вихованню дитини, привчає до рідної мови, розвиває творчі сили дитини, виховує її естетичні ідеали, любов до отчого дому, свого краю, родини, розвивають психіку. Дитина відчуває красу життя, виховує в собі морально-етичні цінності. Суттєву роль для розвитку патріотичних якостей у дітей відіграють і ряд родинних заходів.

Також в освітньому закладі проведено ряд виховних годин, годин спілкування: «Символи нашої держави», «Наша мова – солов’їна», «Ми – українці, ми – європейці», «Україна в нас одна», «8 травня = День примирення », «Кожному мила своя сторона», усні журнали «У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна», «Ми за мир» та інші, проведено конкурс на кращого читця віршів Т.Шевченка та малюнків до його творів. При проведені конкурсів діти були відзначені.

Виховна система національно-патріотичного виховання була і залишається пріоритетним напрямком роботи нашого навчального закладу.

Школа підтримує тісний зв’язок з батьками учнів. Батьки приймають активну участь у житті школи. Ні одне свято не проходило без участі батьків.

Значна увага протягом навчального року приділялася охороні здоров’я дітей. Проведено тижні безпеки життєдіяльності, тиждень дорожнього руху, День цивільного захисту (26 квітня 2020 року), Місячник цивільного захисту,Всеукраїнський фестиваль зарядки , День Олімпійського бігу.  У листопаді місяці 2019 року проведено тиждень знань правил дорожнього руху, всеукраїнський тиждень права. Протягом року зафіксовано 2 мікротравми.

Декілька слів хочу сказати і про меблі на харчоблоці. Потрібно придбати стелажі для сипучих продуктів харчування., придбати новий бойлер. У школі та дитячому садочку поремонтувати підлогу.

        В роботі педагогічного колективу є ряд недопрацювань:

 1. Не завжди вчителі дотримуються таких дидактичних принципів як наступність і перспективність.
 2. Більше впроваджувати на уроках групову роботу та роботу в парах.
 3. Нераціонально використовується робочий час уроку.
 4. Більше використовувати на уроках роздатковий матеріал, інноваційні методи навчання, працювати над своєю професійністю.

Виходячи з цього педагогічний колектив школи в 2020/2021 навчальному році буде працювати над виконанням вимог Конституції України , Законів «Про освіту», «Про мову», «Про загальну середню освіту», «Національної доктрини розвитку освіти України у  XXIст.», розв’язанням проблем «Впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес та створення сприятливих умов для формування всебічно розвиненої і духовно багатої особистості» , впровадження в освітній процес нового Державного стандарту та Концепції нова українська школа (НУШ), а також над вирішенням таких завдань:

 • впровадження в практику роботи вчителів сучасних інноваційних технологій;
 • удосконалення уроку, підвищення його ефективності та результативності;
 • покращення роботи з обдарованими дітьми ;
 • пошук найбільш оптимальних шляхів стимулювання учнів до поглиблення знань, умінь і практичних навичок з навчальних предметів;
 • виконання і дотримання нормативно – правових документів в галузі освіти;
 • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
 • вдосконалення виховної роботи в школі, залучення до цієї роботи батьків і громадськості;
 • зміцнення та збереження матеріальної бази школи, раціональне використання коштів;
 • організація та проведення державної підсумкової атестації.

 Я надіюсь , що всі помилки виправимо в новому навчальному році . Ми обов’язково подумаємо над тим, як зробити, щоб новий навчальний рік був більш плідним , щоб ті зерна,  які ми закладаємо в грунт, дали багатий урожай.

 

НВК ЗОШ Іванківці фасад
матеріали для вчителів основа

Архіви

булінг
Pidruchniki
Covid Lesson
коронавірус